Landschapstuin | de HeurneOntwerp

De tuin van de scholtenboerderij 'De Welsker' is ruim 1 ha groot en ligt in het agrarische buitengebied van Aalten. Vroeger vervulde de boerderij een belangrijke en statige rol. Hier woonde de rentmeester die het landschap en boerenland beheerde. De nieuwe bewoners wensen een natuurlijke tuin waarin ruimte is voor een moestuin, kippen, boomgaard en workshops kunnen worden gegeven. Het is een plek waar landschap en tuin samenkomen en sluit daarmee aan bij mijn expertise van landschapsarchitect en tuinontwerper.


Het omliggende coulisselandschap is licht glooiend waarin weidse uitzichten met dichte begroeiing elkaar afwisselen. In het ontwerp heb ik voor de achtertuin vrije en natuurlijke vormen ontworpen die meer aansluiten bij het omliggende landschap. Hier kun je opgaan in de beleving van natuur. Dit gedeelte van de tuin is lange tijd in agrarisch gebruik geweest. Door mestgebruik is de bodem momenteel te rijk voor natuurlijke vegetatie. Het plaatselijk afgraven van de bovenste voedselrijke bodemlaag zorgt voor verschraling en vernatting waardoor een drasplas omringd met kruidenrijk grasland ontstaat. De paden die door de kruidenrijke grassen lopen kunnen naar eigen wens worden gevormd door wel of niet te maaien.

Rondom de boerderij heb ik een wat statige en formele uitstraling willen creëren. Dit is waar dagelijks geleefd wordt en waar naast functioneel gebruik ook beleving centraal staat. Hier is ruimte voor een moestuin, boomgaard en wat klein pluimvee. De voortuin is licht glooiend en is naast een beschutting voor de weg ook een natuurlijke overgang naar de opbollende aansluitende weidevelden.

Het schetsontwerp is in opdracht van hoveniersbedrijf Harry Esselink.