VISIE

Tuinontwerp
De tuin maakt onderdeel uit van je thuis. Het is een plek om tot jezelf te komen, te ontspannen en plezier te ervaren.  Geen mens is hetzelfde, zo geldt dat ook voor tuinen. Jij, als eigenaar, hebt wensen voor hoe je de tuin wilt gebruiken, beleven en hoeveel tijd je wilt besteden aan terugkerend onderhoud. Bepalen hoe deze wensen kunnen worden vertaald naar jouw unieke tuin, dat vraagt om expertise. Een tuinontwerper kan je hierbij helpen. De rol van een tuinontwerper is een tuinontwerp te maken waarin jouw wensen en ideeën zorgvuldig worden meegenomen. Het tuinontwerp, inclusief beplantings- en materialisatieplan, wordt in nauwe samenwerking met jou ontwikkelt. Hierdoor gaat de tuin echt iets vertellen over wie jij bent!

 

Landschapsontwerp
Je maakt dagelijks gebruik van het landschap. Of het nou een buurtpark, woonwijk, snelweg, agrarisch- of natuurgebied is, het maakt allemaal onderdeel uit van een groter landschappelijk geheel. Anders dan een tuin, gaat het landschappelijk systeem verder dan de bestuurlijke grenzen. Vaak maken verschillende belanghebbenden gebruik van een landschap, zowel in tijd als ruimte. Door de wisseling in gebruik verandert het landschap continu. Dat maakt het landschap complex, maar ook verbindend. Een landschapsarchitect denkt en ontwerpt mee over hoe het landschap op een passende manier kan mee veranderen met maatschappelijke behoeften. Het bestuderen van de ontwerp opgave, analyseren van het landschap en communicatie met belanghebbenden zijn belangrijke aspecten in de ontwikkeling van een passend landschapsontwerp. Het behouden en stimuleren van landschappelijke kwaliteiten is hierin leidend.